Ansattinformasjon

Ditte Katrine Hendrichsen

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 968 57 084
 E-post: ditte.hendrichsen@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk naturmangfold

Nøkkelkvalifikasjoner

Population biology, ecological modelling, climate change, Arctic ecology, statistical modelling, trophic interactions, spatial statistics, life history, demography

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Ditte Katrine Hendrichsen