Ansattinformasjon

Morten Kjørstad

Stilling:    Forskningssjef

 Telefon: 977 30 830
 E-post: morten.kjorstad@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk avdeling

Kunnskapsområde

Rovvilt, hjortevilt, dyrevelferd

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Morten Kjørstad

Bestillngsskjema_MaurINorge