Ansattinformasjon

Magdalene Langset

Stilling:    Avdelingsingeniør

 Telefon: +47 452 65 859
 E-post: magdalene.langset@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Kunnskapsområde

Fysiologi

Publikasjoner: