Ansattinformasjon

Jenny Mattisson

Stilling:    Forsker II

 ResearchGate  
 Telefon: 404 52 829
 E-post: jenny.mattisson@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen

Kunnskapsområde

Store rovdyr, predasjon, jerv, gaupe, atferdsøkologi, GPS-data

Nøkkelkvalifikasjoner

Spatial and behavioural ecology, predator-prey interactions, human-wildlife conflicts

Publikasjoner:

Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema