Ansattinformasjon

Bjørg Bruset

Stilling:    Kommunikasjonssjef

 Telefon: +47 900 12 763
 E-post: bjorg.bruset@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen/Kommunikasjon

Nøkkelkvalifikasjoner

Kommunikasjon, media, ledelse, strategi, beredskapshåndtering, adminstrasjon

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Bjørg Bruset