Ansattinformasjon

Knut Andreas Eikland Bækkelie

Stilling:    Overingeniør

 Telefon: +47 997 89 101
 E-post: knut.bakkelie@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Nøkkelkvalifikasjoner

Ferskvannsøkologi. Invertebrater. Bunndyr. Ferskvannsfisk. Biologisk mangfold i ferskvann. Økologisk funksjon. Miljøovervåking av elver og innsjøer. Vannforskriften. Vanndirektivet. Metodeutvikling og standardisering. Biostatistikk. GIS-analyser. Elfiske. Prøvefiske. Gytefiskregistrering. Planlegging og gjennomføring av feltarbeid samt bearbeidelse av biologisk materiale.

Publikasjoner: