Ansattinformasjon

Knut Andreas Eikland Bækkelie

Stilling:    Overingeniør

 Telefon: 997 89 101
 E-post: knut.bakkelie@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Nøkkelkvalifikasjoner

Ferskvannsøkologi. Invertebrater. Bunndyr. Biologisk mangfold. Økologisk funksjon. Miljøovervåking av elver og innsjøer. Standardisering. Vannforskriften. Vanndirektivet. Biostatistikk. GIS-analyser. Gytefisktellinger. Planlegging og gjennomføring av feltarbeid samt bearbeidelse av biologisk materiale.

Publikasjoner:

NINA intro
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema