Ansattinformasjon

Bram Van Moorter

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 903 68 664
 E-post: bram.van.moorter@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk naturmangfold

Nøkkelkvalifikasjoner
 • spatial ecology
 • landscape connectivity & green infrastructures
 • animal space use and movement ecology
 • modeling:
  • socio-ecological systems
  • agent-based modeling
  • adaptive management
 • psychology

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Bram Van Moorter