Ansattinformasjon

Björn Nordén

Stilling:    Seniorforsker

 ResearchGate  
 Telefon: 404 60 117
 E-post: bjorn.norden@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde
  • Skogekologi
  • Edelløvskog
  • Boreonemoral skog
  • Restaurering
  • Død ved
  • Vedsopp
  • Lavar

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Björn Nordén