Ansattinformasjon

Björn Nordén

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: 404 60 117
 E-post: bjorn.norden@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

• Skogekologi • Edelløvskog • Boreonemoral skog • Restaurering • død ved • Vedsopp • Lavar

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Björn Nordén

Bestillngsskjema_MaurINorge