Ansattinformasjon

Jens Åström

Stilling:    Forsker II

 Telefon: 406 34 121
 E-post: jens.astrom@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen

Publikasjoner:

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema