Ansattinformasjon

Kontakt

Torgeir Børresen Havn

Stilling:    Avdelingsingeniør

 Telefon: 926 20 787
 E-post: Torgeir.Havn@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Ferskvannsøkologi

Publikasjoner: