Ansattinformasjon

Torgeir Børresen Havn

Stilling:    Overingeniør

 Telefon: 926 20 787
 E-post: Torgeir.Havn@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Havbruk og kyst

Publikasjoner:

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema