Ansattinformasjon

Sigrid Østrem Skoglund

Stilling:    Avdelingsingeniør

 ResearchGate  
 Telefon: 907 86 798
 E-post: sigrid.skoglund@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk naturmangfold

Kunnskapsområde

Alder/vekst/klassifisering av fisk. Databaser (rømt oppdrettsfisk). Morfologiske undersøkelser av fisk (røye, lagesild). Feltarbeid i innsjø og elv (basisovervåkning, prøvefiske, zooplankton, elfiske, elvemusling). Bearbeiding av biologisk materiale og rapportskriving.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Sigrid Østrem Skoglund