Ansattinformasjon

Vegard Sandøy Bråthen

Stilling:    Avdelingsingeniør

 Telefon: +47 942 44 858
 E-post: vegard.brathen@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Nøkkelkvalifikasjoner

Sjøfugler, økofysiologi, økoimmunologi, arktisk biologi

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Vegard Sandøy Bråthen