Ansattinformasjon

Tonje Aronsen

Stilling:    Ass. forskningssjef

 Telefon: +47 971 23 901
 E-post: tonje.aronsen@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk naturmangfold

Kunnskapsområde

Jobber med overvåkning av rømt oppdrettslaks i fjord og elv. Forsker på effekter av rømt oppdrettslaks på villaksbestander og forskjeller i adferd hos rømt oppdrettslaks og villaks. Har tidligere jobbet mye med hvordan populasjonstetthet og kjønnsratio påvirker seksuell seleksjon.

Nøkkelkvalifikasjoner

Rømt oppdrettslaks, villaks, adferd, bevaringsbiologi og evolusjonsbiologi

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Tonje Aronsen