Ansattinformasjon

Egil Bendiksen

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 404 72 460
 E-post: egil.bendiksen@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

Vegetasjonsøkologi, botanikk, mykologi, skogsøkologi, bevaringsbiologi, arts- og arealforvaltning, konsekvensanalyser. English: Research Ecologist Field of work: Vegetation ecology, botany, mycology, boreal forest ecology, conservation biology, species and area management, threatened and vulnerable species, environmental impact assessments.

Nøkkelkvalifikasjoner

Botanikk, mykologi, skogøkologi, miljøgradienter i skog, arts-og arealforvaltning, truete og sårbare arter.

Publikasjoner: