Ansattinformasjon

Bjørn Walseng

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 405 53 817
 E-post: bjorn.walseng@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

Ferskvannsøkologi, ferskvannsinvertebrater (spesielt småkreps), biologisk mangfold, verneplaner, forurensningsøkologi, miljøovervåking, konsekvensanalyser.

Nøkkelkvalifikasjoner

Senior Technician Field of work: Freshwater ecology, freshwater invertebrates (especially crustaceans), biodiversity, conservation plans, pollution ecology, environmental monitoring, enviromental impact assessments.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Bjørn Walseng