Ansattinformasjon

Stein Helge Sjaastad

Stilling:    Overingeniør-IT

 Telefon: +47 482 98 700
 E-post: stein.sjaastad@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen/Datahjelp

Nøkkelkvalifikasjoner

Datahjelp

Publikasjoner: