Ansattinformasjon

Antti Eloranta

Stilling:    Vitenskapelig rådgiver

 ResearchGate  
 Telefon: +47 404 96 830
 E-post: antti.p.eloranta@jyu.fi
 Arbeidssted:  Akvatisk naturmangfold

Kunnskapsområde

Røye, ørret, fisk, innsjøer, magasiner, limnologi, invasive arter, næringsnett, analyse av stabile isotoper, vannkraft

Nøkkelkvalifikasjoner

Forskningerfaring innen akvatisk økologi, spesielt for fisk og næringsnett i subarktiske innsjøer og økologiske konsekvenser av vannstandsregulering i magasiner. Erfaring i å samle og analysere data for analyse av stabile isotoper.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Antti Eloranta