Ansattinformasjon

Odd Egil Stabbetorp

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 916 61 120
 E-post: odd.stabbetorp@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

Vegetasjonsøkologi, botanikk, populasjonsøkologi, populasjonsgenetikk, bevaringsbiologi, arts- og arealforvaltning, kulturlandskap, landskapsanalyse, konsekvensanalyser, geografiske informasjonssystemer.

Nøkkelkvalifikasjoner

Research Ecologist Field of work: Vegetation ecology, botany, population ecology, population genetics, conservation biology, species and area management, agricultural landscapes, environmental impact assessments, landscape analysis, geographic information systems (GIS).

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Odd Egil Stabbetorp