Ansattinformasjon

Bjørnar Ytrehus

Stilling:    Seniorforsker

 ResearchGate  
 Telefon: 976 41 431
 E-post: bjornar.ytrehus@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen

Kunnskapsområde

Utdannet veterinær med doktorgrad i patologi. Lang erfaring innen obduksjon og diagnostikk av sykdommer og dødsårsaker både på tamme og viltlevende dyr. Har arbeidet mye med helseovervåking på viltlevende dyr. Forskningsfelt har blant annet vært bein- og leddpatologi, flått og flåttbårne sykdommer, hjortelusflue og potensielt hjortelusfluebårne sykdommer og samspillet mellom miljøpåvirkninger, smittestoff og helse hos dyr og mennesker. Har i de siste årene arbeidet mye med skrantesjuke (Chronic Wasting Disease).

Ytrehus er dyrevelferdsombud i NINA og arbeider gjennom dette mye med velferd hos dyr i feltforsøk. Medlem av Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

Nøkkelkvalifikasjoner

autorisert veterinær, dr.med.vet., European Veterinary Specialist in Zoological Medicine (Wildlife Population Health)

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Bjørnar Ytrehus