Ansattinformasjon

Berit Köhler

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 466 42 412
 E-post: berit.kohler@nina.no
 Arbeidssted:  Lillehammer

Nøkkelkvalifikasjoner

    Samfunnsforskning med fokus på fler- og tverrfaglige tilnærminger innen:

    vassdrags- og naturressursforvaltning, som f.eks. offentlig medvirkning, analyser av ulike interessegrupper og involverende beslutningsprosesser

  • Vassdragsrehabilitering og implementering av EUs Vannrammedirektiv, overvåking og evalueringsmetoder for vassdragsrestaurering

  • Kvalitative og kvantitative metoder, design og gjennomføring av kvantitative spørreundersøkelser; kartlegging og modellering av brukergrupper's preferanser

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Berit Köhler