Ansattinformasjon

Nina Jonsson

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 404 60 689
 E-post: nina.jonsson@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

Laksefiskøkologi (laks, sjøørret), populasjons- og habitatøkologi, livshistorie, reproduktiv innsats, vandringer, produksjon, havbeite.

Publikasjoner: