Ansattinformasjon

Carolyn Rosten

Stilling:    Forsker II

 Telefon: 982 94 121
 E-post: carolyn.rosten@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Vannkraft og klima

Publikasjoner:

Bestillngsskjema_MaurINorge