Ansattinformasjon

Anders Often

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 454 20 213
 E-post: anders.often@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

Botanikk, bevaringsbiologi, arts- og arealforvaltning, karplanter og kulturlandskap.

Nøkkelkvalifikasjoner

Botany, conservation biology, species and area management, vascular plants, agricultural landscapes.

Publikasjoner: