Ansattinformasjon

Siw Elisabeth Berge

Stilling:    Overingeniør-IT

 Telefon: +47 936 03 786
 E-post: siw.berge@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen/Miljødata

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Webutvikling (ASP.NET Core, Javascript, HTML/CSS, Vue.js m.m)
  • Apputvikling
  • Databaser
  • Web Services

Publikasjoner: