Ansattinformasjon

Eva Katrine Hagen

Stilling:    Regnskapskonsulent

 Telefon: +47 936 35 653
 E-post: eva.hagen@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen/Økonomi

Nøkkelkvalifikasjoner

Utlegg og reiseregninger

Publikasjoner: