Ansattinformasjon

Kim Magnus Bærum

Stilling:    Forsker

 ResearchGate  
 Telefon: +47 918 85 491
 E-post: kim.barum@nina.no
 Arbeidssted:  Lillehammer

Nøkkelkvalifikasjoner

Populasjonsdynamikk, effekter av klimaendringer, fisk, ferskvann, bifangst av sjøfugl, biostatistikk og modellering.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Kim Magnus Bærum