Ansattinformasjon

Kontakt

Frode Fossøy

Stilling:    Forsker I

 Telefon: 996 92 303
 E-post: frode.fossoy@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Ferskvannsøkologi

Publikasjoner: