Ansattinformasjon

Xianwen Chen

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 984 21 622
 E-post: xianwen.chen@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

Economics, Public Health (OneHealth)

Nøkkelkvalifikasjoner

Eksperimentell økonomi

Preferanser, verdisetting (betalingsvillighet) og marked simulering

Folkehelse (Én helse)

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Xianwen Chen