Ansattinformasjon

Oskar Pettersen

Stilling:    Avdelingsingeniør

 Telefon: 995 99 440
 E-post: oskar.pettersen@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk naturmangfold

Publikasjoner:

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema