Ansattinformasjon

Audun Ruud

Stilling:    Ass. forskningssjef

 Telefon: +47 992 33 969
 E-post: audun.ruud@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde
  • Statsvitenskap
  • Økonomi og ledelse

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Politikk og styring knyttet til produksjon, overføring og bruk av fornybar energi.
  • Samfunnsaksept og deltakelse
  • Miljøledelse i næringslivet
  • Miljø- og klimapolitikk og praksis

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Audun Ruud