Ansattinformasjon

Øystein Solberg

Stilling:    Overingeniør-IT

 Telefon: +47 936 93 040
 E-post: oystein.solberg@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen/Miljødata

Kunnskapsområde
Systemutikling og databaser

Nøkkelkvalifikasjoner

Systemutvikling

  • Open source / Java
  • .Net / C#
  • PHP, HTML5, CSS og Javascript
  • Scrum

Databaser

  • MySQL
  • Microsoft SQL Server

Operativsystem

  • Linux
  • Android
  • Windows

Publikasjoner: