Ansattinformasjon

Jon Hamner Magerøy

Stilling:    Forsker

 Linkedin  
 Telefon: +47 410 41 653
 E-post: jon.mageroy@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

Ferskvannsmuslinger og -fisk, parasitter, zooplankton og bunndyr.

Nøkkelkvalifikasjoner

Jeg har stor erfaring med forskning på og overvåking av ferskvannsmuslinger i Norge, Canada og USA. I forbindelse med dette arbeidet har jeg også jobbet med bekreftede og potensielle vertsfisk for larvene til disse muslingene. Dermed har jeg fått erfaring med diverse arter ferskvannsfisk, både gjennom eksperimenter og feltarbeid. I tillegg til å jobbe med parasitt-vertsinteraksjoner mellom muslinglarver og fisk, har jeg også jobbet med evolusjonære teorier som gjelder parasitter som kastrerer deres verter. Spesifikt jobbet jeg med en bakterie som kastrerer vannlopper (daphnier).

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Jon Hamner Magerøy