Ansattinformasjon

Ingrid Solberg

Stilling:    Forsker II

 Telefon: 980 52 913
 E-post: ingrid.solberg@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Havbruk og kyst

Publikasjoner:

Bestillngsskjema_MaurINorge