Ansattinformasjon

Ingrid Solberg

Stilling:    Forsker II

 Telefon: 980 52 913
 E-post: ingrid.solberg@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Ferskvannsøkologi

Publikasjoner:

NINA intro
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema