Ansattinformasjon

Rakel Blaalid

Stilling:    Forsker

 ResearchGate  
 Telefon: +47 454 57 585
 E-post: rakel.blaalid@nina.no
 Arbeidssted:  Bergen

Kunnskapsområde
NiN kartlegging, Artskunnskap (Planter/Sopp), Molekylære metoder, Økologi og diversitet, Mikrobiologi, Systematikk, DNA Barkoding, Biologisk produksjon, og landbruk, Mykorrhiza, Plante-sopp interaksjon, Multivariat statistikk.

Nøkkelkvalifikasjoner
Sopp, Lav, Molekylær økologi, Miljø-DNA, Alpin og arktisk økologi

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Rakel Blaalid