Ansattinformasjon

Rolf Sivertsgård

Stilling:    Avdelingsingeniør

 Telefon: 915 92 719
 E-post: rolf.sivertsgard@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Ferskvannsøkologi

Publikasjoner:

NINA intro
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema