Ansattinformasjon

Annette Taugbøl

Stilling:    Forsker II

 Telefon: 913 16 810
 E-post: annette.taugbol@nina.no
 Arbeidssted:  Lillehammer

Publikasjoner:

NINA intro
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema