Ansattinformasjon

Tore Barstad Bakken

Stilling:    Driftsingeniør bygg

 Telefon: +47 950 70 982
 E-post: tore.bakken@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Tore Barstad Bakken