Ansattinformasjon

Rannveig Margrete Jacobsen

Stilling:    Forsker

 ResearchGate    ORCID   Webpage  
 Telefon: +47 958 14 157
 E-post: rannveig.jacobsen@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

Jeg er økolog med fokus på insekter. Jeg har forsket på insekter i død ved, og deres samspill med sopp, hvilket er en viktig komponent i økosystemet skog. I denne sammenhengen har jeg benyttet DNA-metabarcoding for karakterisering av soppsamfunnet. Jeg har også jobbet med overvåking av hule eiker.

Nøkkelkvalifikasjoner

Skog, insektøkologi, samspill mellom arter, nedbrytning, død ved, barcoding av sopp, nettverksanalyse

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Rannveig Margrete Jacobsen