Ansattinformasjon

Mathias Andreasen

Stilling:    Forskerassistent

 Facebook    ResearchGate    ORCID    Linkedin  
 Telefon: +47 913 01 906
 E-post: mathias.andreasen@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Nøkkelkvalifikasjoner
Mykologi (Taksonomi, Systematikk, Fylogeni og Bioinformatikk) med spesialisering i Sekksporesopper (Pyrenomycete, Hysteroide, Vedboende), Stilksporesopper (Peniophora) og mycorrhiza. Vegetasjonsøkologi, Skogøkologi, Lichenologi, Bryology, Natubevaring og -forvalting, NiN kartlegging, Tilkomstteknikk og Feltsikkerhet, Pedagogikk.

Publikasjoner: