Ansattinformasjon

Kjetil Hindar

Stilling:    Forskningssjef

 Telefon: 934 66 746
 E-post: kjetil.hindar@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Havbruk og kyst

Kunnskapsområde
Populasjonsgenetikk, laksefisk, hybridisering, rømt oppdrettslaks, bevaringsbiologi, genmodifiserte organismer.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Kjetil Hindar

Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema