Ansattinformasjon

Hilde Meland

Stilling:    Førstekonsulent

 Telefon: +47 932 49 366
 E-post: hilde.meland@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen/Økonomi

Nøkkelkvalifikasjoner

Regnskap, inn- ut-betalinger, fakturering

Publikasjoner: