Ansattinformasjon

Øystein Varpe

Stilling:    Vitenskapelig rådgiver

 ResearchGate    ORCID  

 E-post: oystein.varpe@nina.no
 Arbeidssted:  Bergen

Nøkkelkvalifikasjoner

Marinøkologi, kystøkologi, sesongøkologi, plankton, fisk, sjøfugl, økologi og evolusjon

Publikasjoner: