Ansattinformasjon

Per Arild Aarrestad

Stilling:    Vitenskapelig rådgiver

 Telefon: +47 934 66 748

 Arbeidssted:  Bergen

Kunnskapsområde

Vegetasjonsøkologi, effekter av naturinngrep. Konsekvensanalyser, forurensningøkologi, miljøovervåking, biologisk mangfold.

Nøkkelkvalifikasjoner

Plant ecology. Vegetation dynamics. Biological diversity. Endangered species. Vegetation monitoring. Effects of air pollution and climate change. Terrestrial liming. Environmental Impact Assessment. Conservation. Soil analysis. Cultural landscape and management. Studies on interactions between vegetation, fire and browsing/grazing of animals. Multivariate data analysis in plant communities and biogeography.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Per Arild Aarrestad