Ansattinformasjon

Terje Bongard

Stilling:    Forsker

 Linkedin  
 Telefon: +47 986 44 786
 E-post: terje.bongard@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk naturmangfold

Kunnskapsområde

Evolusjonær sosiologi; sammenheng mellom human atferd, politikk, bærekraft og økologi.

Ephemeroptera, Plecoptera og Trichoptera, økologi og systematikk.

Anadrom ferskvannsfisk, økologi og systematikk.

Nøkkelkvalifikasjoner

Human atferdsøkologi, human etologi, ferskvannsøkologi,entomologi

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Terje Bongard