Ansattinformasjon

Markus Antti Mikael Majaneva

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 406 45 589
 E-post: markus.majaneva@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk naturmangfold

Publikasjoner: