Ansattinformasjon

Erik Friele Lie

Stilling:    Avdelingsingeniør

 Telefon: +47 456 61 285
 E-post: erik.lie@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk naturmangfold

Publikasjoner: