Ansattinformasjon

Duncan John Halley

Stilling:    Forsker I

 Telefon: 404 78 261
 E-post: duncan.halley@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk avdeling

Kunnskapsområde
Atferd og populasjonsøkologi. Stabilisotopundersøkelser av diett. Gjeninnføringsøkologi (bever, havørn, kongeørn). Sjøfugløkologi. Rovfugløkologi. Viltforvaltning. Tropisk økologi, store pattedyr.

Nøkkelkvalifikasjoner
Ecology, behavioural ecology, conservation management, ecological resoration, reintroduction biology, sustainable harvesting. Feasibility studies. Project planning and implementation, both in Norway, developing countries, and the Far East

Publikasjoner:

Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema