Ansattinformasjon

Inga Elise Bruteig

Stilling:    Forskningssjef

 Telefon: 936 58 999
 E-post: inga.bruteig@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen

Kunnskapsområde
Forskingssjef for NINAs avdeling for terrestrisk økologi.

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Epifyttisk lav
  • Miljøovervaking

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Inga Elise Bruteig

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema