Ansattinformasjon

Guri Dyrset

Stilling:    Avdelingskonsulent

 Linkedin  
 Telefon: +47 905 34 946
 E-post: guri.dyrset@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

Administrasjon og ledelse, HR, Reiseliv, naturbasert reiseliv og besøksforvaltning, Viltforvaltning, Hjorteviltforvaltning, Forvaltning av ferskvannsfisk, Kilenot, Laksenot, Landskapsressursanalyse, Menneskelig adferd, Naturressurskonflikter

Nøkkelkvalifikasjoner

Avdelingskonsulent innen administrasjon og ledelse, med kunnskap om forvaltning av reiseliv, naturressurser og miljø. Jeg har en økonomisk og administrativ utdanning fra Norsk Hotellhøgskole, bred erfaring fra ledelse og drift av hoteller og FM (facility management). I tillegg mellomfag sosialantropologi (NTNU) og en master (NMBU) i naturbasert reiseliv med fordypning i naturforvaltning. Jeg har særlig kunnskap om villaks, vilt og hjortedyr - samspillet mellom mennesker og vilt. Jeg har gjennom mine studier forsket på konflikter rundt lokal kunnskap (LEK/TEK), vitenskapelig kunnskap og den marginale tradisjonen sjølaksefiske. Erfaring med intervjuer og kvalitativ forskningsmetode. Har en allsidig bakgrunn, variert erfaring og god gjennomføringsevne.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Guri Dyrset