Ansattinformasjon

Ola Håvard Diserud

Stilling:    Seniorforsker

 ResearchGate  
 Telefon: +47 932 18 823
 E-post: ola.diserud@nina.no
 Arbeidssted:  Laksefisk

Kunnskapsområde

Statistiske metoder og modellering, multivariat analyse, forsøksplanlegging, overvåkingsmetodikk, bestandsestimering, populasjonsdynamikk, biologisk mangfold, abundansemodeller og samfunnsstruktur, livshistoriemodellering for laks.

Nøkkelkvalifikasjoner

Anvendt statistisk modellering, multivariat analyse, interaksjoner mellom havbruk og vill laksefisk, biologisk mangfold, populasjon og samfunnsdynamikk.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Ola Håvard Diserud